GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Tiền thân của trường Nhật ngữ Học viện Mirai no Mori Trung tâm Anh ngữ Sendai. Được thành lập vào năm 1979, Trường đã dành tâm huyết vào lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, bước đầu là giảng dạy về Anh ngữ. Nhà trường đã nỗ lực để tạo ra một môi trường giáo dục tốt, và vào tháng 4 năm 1993 đã mở thêm Khoa tiếng Nhật.

Vào tháng 4/2016 đã chính thức thành lập trường với tên pháp nhân là “Trường Tư Thục Yugakukan”, và đã khai giảng khóa học có tên là “Khoa Giáo Dục Quốc Tế” – khóa học dành cho những bạn đã tốt nghiệp trường Nhật ngữ học tiếp thêm 1 năm để có thể thi tiếp lên các trường Đại Học có chất lượng cao. Kết quả của việc nỗ lực, không từ bỏ ước mơ đó là đã có những học sinh thi đậu vào các trường đại học quốc lập.

Hiện tại thì hàng năm có khoảng 200 du học sinh tốt nghiệp tại trường và học tiếp lên đại học hoặc cao học. Chúng tôi đang nỗ lực giáo dục tiếng Nhật, chỉ đạo định hướng trong học tập, chỉ đạo đinh hướng trong sinh hoạt… để có thể đào tạo nguồn nhân lực từ Thành Phố Cây Xanh – Thành Phố học vấn Sendai vươn ra khắp thế giới.

MENU
PAGE TOP