Hãy điền thông tin dưới đây,rồi gửi cho nhà trường. Trường hợp khoảng thời gian lâu không nhận được email của nhà trường rất có thể địa chỉ email thư điện tử của em hiển thị chưa đúng,nên em hãy kiểm tra trước khi gửi đi.

    1.Họ và tên2.Số điện thoại3.Email4.Em khoảng bao nhiêu tuổi?18~20 tuổi21~25 tuổi26~30 tuổi31~35 tuổi36~40 tuổiHơn 40 tuổi5.Giới tính6. Em ở gần thành phố Hà Nội ? Hay gần thành phố Hồ Chí Minh?

    Trang này sẽ không hiển thị màn hình xác nhận nội dung. Em có đồng ý gửi nội dung trên đi không?Trường hợp khoảng thời gian lâu không nhận được email của nhà trường rất có thể địa chỉ email thư điện tử của em hiển thị chưa đúng,nên em hãy kiểm tra lại Email của mình trước khi gửi đi.(Cần thiết)
    ĐỒNG Ý