VIDEO HƯỚNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG

VIDEO VỀ BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐƯỢC KÊNH TIN TỨC ĐƯA TIN TRÊN CHƯƠNG TRÌNH TIVI

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ THÀNH PHỐ SENDAI