Học phí kỳ tháng 10

Năm học đầu tiên các em học sinh sẽ đóng các khoản phí như hình dưới đây, năm thứ 2, chỉ đóng học phí 6 tháng học phí và tiền sách giáo khoa (Khoảng 325,000 yên )